Referat fra generalforsamling d. 28/9 – 09

Posted by on / 0 Comments

Referat fra generalforsamling i Værløse Hundeskole d. 28/9 – 09  Valg af dirigent og referent Valg af 1 stemmetæller Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. Info fra trænere Behandling af indkomne forslag Valg af de i § 3 nævnte personer §...

Read more

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/04-2009

Posted by on / 0 Comments

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/04-2009 hos Karina Sommerafslutning Vi talte lidt om hvad der skal ske på sidste træningsdag inden vi går på sommerferie. Traditionen tro vil vi lave lidt sjov. Der vil være agility og meget anden. Vi starter allerede kl. 17:30 denne dag. Der vil være pizza og lidt at drikke. Tilmelding...

Read more