Bestyrelsesmøde d. 13/09 kl. 19:30

Posted by on / 0 Comments

Bestyrelsesmøde d. 13/09 kl. 19:30

 

Dagsorden

 

  1. General forsamling hvornår og punkter til den
  2. info fra trænere
  3. hjemmeside
  4. Evt.

ad 1)

Vi skal indkaldes mindst 6 uger før. Dato for generalforsamling kan derfor først blive d. 27/10-2011

På valg er formand, suppleant og revisor

Forslag til punkter på dagsorden modtages gerne.

Vi har forslag til punkter

  • snak om løse hunde og flexliner
  • 1. hjælp til hunde
  • info fra trænere, herunder kontaktøvelser med hunden.
  • opdatering af medlemsbilleder, nogen der har lyst
  • Teoriaften vedr. lydighedstræning, agility, klikker mm.

 

Ad 2)

Vi skal arbejde mere målrettet med agility. Træneren giver en nummerrækkefølge til agility hver gang. Det er den enkelte hundeførers ansvar at sikre at rækkefølgen holdes og at der hele tiden er en inde på banen. Den næste der skal ind varmer op imens den forrige er inde på banen. Dette sikre en bedre undervisning samt at alle får tid til at komme ind mindst 2 gange.

Mød til tiden og gerne lidt før. Ved at møde lidt før får hunden mulighed for at stresse ned inden træningen.

Der udarbejdes en oversigt kun for trænere over hvad der forventes at træne de forskellige gange.

Der skal stilles flere krav til den enkelte hundefører for på den måde at optimere træningen for den enkelte hund.

Vi kunne godt tænke os at lave lidt andet med hundene, f.eks. redningshund, hundesvøm, weekend med hundene, teoriaften og andre sjove ting.

Lad førerne kigge skilte igennem og vælge det skilt de synes er sjovt at udfører.

Der opstilles så vidt muligt hver gang en rally bane, agilitybane og der opstilles lidt sjov til selvtræning.

 

 

Ad 3)

Hjemmesiden skal opdateres. Det var meningen at Anna skulle opdatere den, men der har ikke været tid hverken fra hendes side eller fra Karinas side. Indtil videre vil Karina få Max til at opdatere siden med referater og træningsplan.

 

Ad 4)

Kun hyggelig sladder. Tilstede var kun de 3 trænere, da resten af bestyrelsen havde meldt afbud.

Vi skal allerede nu tale om hvad der skal laves til juleafslutningen.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2