Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17 september 2013

Posted by on / 0 Comments

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17 september 2013

Referat:

Tilstede var Christa, Sanne, Træner Jens, Kassér jens og Karina.

  1.      Problemhunde:

Der var en løs snak om VH´s holdning til problemhunde. Det er tydeligt at det kommer an på hvad problemet er hos hunden. Men den generelle holdning er at der ikke er træner ressourcer til at hjælpe dem ordentlig. Såfremt der ses hunde med problem så er det vigtigt at sige fra og give de pågældende et råd med hvor de kan få hjælp til at løse det.

  1. Udlån af forhindringer er ikke noget vi normalt gør. Holdningen i VH er at vi ikke udlåner forhindringer, men tager det gerne op igen hvis der kommer en henvendelse.
  2. Træningstider. Torsdagstræningen kan være svær at nå for nogle. Skal vi ændre på tid og eller dag? Vi tager emnet op til generelforsamlingen.
  3. Formandspost. Formand er på valg og hvis andre gerne vil overtage er de meget velkomne. Sanne vil overtage ansvaret for kontakt med nye.
  4. Generelforsamling. Vi afholder den årlige generelforsamling tirsdag d. 29. oktober kl. 19:30. Bestyrelsen har et punkt vedr. trænings tider. Desuden skal vi tale om hvem der fremover slår græs. Karina indkalder snarrest.
  5. Evt. vi skal have sat hegn op. Vi har alt til dette. Træner Jens finder en dag hertil.

Arbejdsdag: Træner Jens finder en dag til arbejdsdag, hvor vi skal have fældet lidt træer og lavet flis heraf.

Træner Jens har meddelt at han stopper som træner. Han vil fortsætte som menigt medlem med sin nye hund. Han stopper med udgangen af året. Vi er så kun 2 træner nu. Sanne er på arbejde hver 3. søndag, så de søndage skal Karina være til stede hver gang. Med lidt hjælp fra gode medlemmer skal det nok kunne lade sig gøre.

Der er stadig et stort ønske fra VH om at få et lille overdække ved containeren så man kan stå i tørvejr på de få regnvejrsdage vi har.

Juleafslutning: vanen tro holder vi lidt julehygge. Sidste træningsdag før jul er søndag d. 24/11 kl. 10. der vil som altid være æbleskiver og gløgg og trænergruppen finder på lidt sjov.

 

Tak for god ro og orden.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2