Bestyrelsesmøde torsdag d. 4 september 2012

Posted by on / 0 Comments

Bestyrelsesmøde torsdag d. 4 september 2012

Vi startede med lidt fælles spisning. Sund mad kylling og masser af salat til. Anna og Kassér Jens var ikke tilstede ved mødet….

  1. Generalforsamling. Hvornår og punkter til denne.
    Vi har besluttet at afholde Generalforsamling torsdag d. 18/10 kl. 19:30

Bestyrelsen vil gerne stille forslag om at vedtægterne rettes, således at der ikke er krav til at sende dagsorden ud 6 uger før der skal afholdes generalforsamling. Vi mener det må være nok at sende ud 1 måned før.
Desuden vil vi gerne have et punkt hvor vi taler lidt om vores lave medlemstal og hvad der skal til for at tiltrække flere medlemmer. I første omgang vil vi se om vi kan betale en ven for at opdatere vores hjemmeside, så vi af den vej kan tiltrække flere medlemmer. Er der noget i træningen vi skal ændre for at få flere medlemmer? Hvad vil vi med Værløse hundeskole?
Det er bestyrelsens opfattelse at Værløse hundeskole ikke bliver opfattet som en forening men som en skole.
Der vil ligeledes være information fra trænerne.
VH fylder 10 år i år. Dette vil vi gerne markere. Er der nogle forslag til hvordan vi kan gøre dette? Hvor meget har vi i kassen til dette?

  1. Skal vi holde endnu et arrangement med hundesvøm? Måske Anna vil stå for dette? Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at Anna gerne vil stå for et sådant arrangement. TAK ANNA. J
  2. Sanne og Bjarne skal på træningsweekend med DGI. Vi glæder os meget til at høre hvad de lærer. De betaler af egen lomme dette kursus.
  3. Vi har meget få medlemmer lige nu og ofte er der lige så mange trænere som der er hunde. Skal vi evt. lave en turnus så alle trænere ikke møder op hver gang? Vi vil interne lave en aftale om hvem der kommer hvornår. J
  4. Hvornår går vi over til at træne om søndagen? Sidste år skiftede vi lidt for sent på året. I år vil vi forsøge at starte lidt tidligere. Sidste torsdagstræning er d. 4/10 og første søndagstræning bliver d. 14/10 kl. 10. Juleafslutningen bliver søndag d. 25/11. Efter generalforsamlingen skal den ”nye” bestyrelse som det første punkt tale om juleafslutningen. Som altid har Karinas forældres lovet at komme med æbleskiver til juleafslutningen J
  5. Vi har hegnspæle liggende i containeren som vi skal have sat op. Når de er sat op skal vi have en arbejdsdag, hvor vi sætter hegn op. Desuden ligger der en del der skal laves flis af. Dette skal lægges ved søen nede ved gården. Vi finder en dag, når hegnspælene er sat op. Jens undersøger om gården har andre ting de vil have hjælp med.

 

Tak for god ro og orden.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2