Den årlige generalforsamling afholdes d.5. Oktober

Posted by on / 0 Comments

Den årlige generalforsamling afholdes d.5. Oktober 2010 på adressen Ulborgvej 15, 2760 Måløv kl. 19:30

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 1 stemmetæller
  3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Info fra trænere
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af de i § 3 nævnte personer :

en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode (Max er på valg)
– et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode (Anna er på valg)
en suppleant, der vælges for ét år(Nalle er på valg)

  1. Eventuelt

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2