generalforsamling d 27/10

Posted by on / 0 Comments

Dagsorden til generalforsamling d 27/10

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 1 stemmetæller
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • 6. Behandling af indkomne forslag
  •     snak om løse hunde og flexliner
  •     1. hjælp til hunde
  •     info fra trænere, herunder kontaktøvelser med hunden.
  •     opdatering af medlemsbilleder, nogen der har lyst?Teoriaften vedr. lydighedstræning, agility, klikker mm.
 1. Valg af de i § 3 nævnte personer
  I år er formanden samt revisor på valg
 2. Eventuelt

Ad. 1)

Valg af referent: Anna

Valg af dirigent: Jens B

 

Ad. 2)

Valg af stemmetæller: Jens B

 

Ad 3)

Formandens beretning blev godkendt, se side 3.

 

Ad 4)

Regnskabet blev fremlagt af Jens.

Desværre er revisor ikke medlem af klubben længere så regnskabet er ikke revideret.

Dog mangler der kr. 700 for at regnskabet stemmer. Disse penge sørger Karina for at få indbetalt, da det er penge Karina har modtaget kontant for kontingent af

 

Regnskabet er godkendt.

 

 

Ad 5)

Kassereren foreslår, at der budgetteres med samme beløb som sidste år, og samme kontingent størrelse kr. 700,00 pr. hund.

 

Ad 6)

Indkomne forslag

 • Snak om løse hunde og flexliner.

Hunde kan være løse under træning, såfremt den er under kontrol.

Flexliner skal ikke benyttes ved træning. Ankommer der en med flexline, anbefales det at disse         skiftes ud med alm. line.

 • Førstehjælp til hunde – Sanne vil snarest til træning arrangere et førstehjælps kursus. Det bliver til     foråret når vejret tillader det.
 • Info fra trænere, herunder kontaktøvelser med hunden.

Kontaktøvelser kan laves af hundeføreren selv, så ingen står passive og kigger.

 • Opdatering af medlemsbilleder.

Mia (Eddie) har tilbudt at lave nye billeder. Hvilket sker  i den nærmest fremtid, så husk at børste        hund

 

Teoriaften ville kunne arrangeres (måske privat), en aften hvor det måske er koldt og ikke specielt egnet til træning.

 

Ad 7)

Formanden er på valg og ønsker genvalg.

Revisor er på valg. Christa blev valgt

Bestyrelses Suppleant skal vælges. Yvonne er valgt.

 

Ad 8)

Undersøg indkøb af Flyball.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2