Generalforsamling indkaldelse

Posted by on / 0 Comments

Hej Med Jer,
Så er det tid til den årlige generalforsamling i Værløse hundeskole.Jeg håber derfor at rigtigt mange af Jer har mulighed for at møde op til mødet.

Generalforsamlingen bliver afholdt:
Tirsdag d. 21 oktober 2014 kl 19:30 på addressen Ulborgvej 15, 2760 Måløv
Ifølge vedtægterne skal dagsorden mindst indeholde:
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
1.     Valg af dirigent og referent
2.     Valg af 1 stemmetæller
3.     Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5.     Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6.     Behandling af indkomne forslag
7.     Valg af de i § 3 nævnte personer
        På valg er:
             – et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode ( Sanne stiller op igen)
                                – en suppleant, der vælges for ét år (Bjarne – har ikke spurgt om han stiller op igen)
8.     Eventuelt
Mange hilsner fra

Karina

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2