Sådan bliver du medlem:

Kontakt formand Bente Aaberg på Tlf.: 60 66 18 64 eller mail Aabergbente1@gmail.com  og hør om der er åbent for nye medlemmer.

Hvis ja – aftaler vi at du kommer på besøg til vores træning så vi kan lære hinanden at kende.

Hvis du efter 1 prøve træning ønsker at blive medlem, skal du udfylde vores oplysningsblanket. Du kan udfylde den online her eller ved at trykke på nedenstående knap.

Tilmeld dig!

Kontingent:
Hvis du efter et par træningsgange ønsker at blive medlem, vil du efter at have udfyldt medlemsinfo, få en opkrævning på 750,-  kr. tilsendt som du skal indbetale du på vores konto:

reg. 2310 konto nr: 7560223352
Husk at skrive dit navn  & medlemsnr på indbetalingen så vi kan registrere din indbetaling.

Vigtigti information - Corona virus

Som alle ved er Danmark lukket ned grundet Corona og der henstilles til at man ikke er mere end 100 samlet.
Værløse hundeskole er medlem af DGI, som har udstedt nogle retningslinjer. De anbefaler at man aflyser alle fritidsaktiviteter, både indendørs og udendørs.
Både Maja og Karina har jobs, hvor vi er i kontakt med mange mennesker, både syge og svagelige og vi ønsker derfor at minimere spredning af smitten.
Derfor; Al træning er aflyst indtil påske, dette er både agility og nosework. Vi vil følge situationen og sende ud på mail og facebook, når vi genoptager træningen.
I er velkomne til at låne en nøgle til containeren, hvis I vil selvtræne og derved er man er alene i containeren.
Man kan selv tage det ud, man ønsker at træne, og selv rydde op igen.
Jeg vil faktisk håbe at nogen vil tage imod det tilbud, så de får nogle gode aktiviteter med deres hunde.
Pas godt på hinanden, så vi undgår smittespredningen.
Vi ses forhåbentlig snart igen