Referat af bestyrelsesmøde d. 25-05/2016

Posted by on / 0 Comments

Referent: Nadia Arp

Afholdt: 25/05-2016

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde. Vi har ikke mødtes siden vi havde generalforsamling og der er nu en del ting som vi gerne skulle tale om. Sanne har følgende punkter til dagsorden:

  • Som forsøg træning på både mandage og torsdage resten af sommeren.

Frem til vintertiden, kan der være forsøg med hold mandag (Sanne+Daniel) og torsdag (Sanne+Karina, med mulighed for at Sanne kan sige stop). Det er ca. en halv-sæson og derefter kan det tages op igen om det var vellykket. Det starter fra uge 22.

Der gås over til søndagstræning midt i Oktober (torsdag d. 13), første træningsdag vil så være søndag d. 16/10.

  • Sommer afslutning hvad gør vi ?

Torsdag 30/6 bliver det holdt. Bliver holdt på pladsen med grill mad som afslutning.

  • Skal vi prøve at arbejde videre med EVT. at kunne låne en spejder hytte fra morgen til aften, med forskellige aktiviteter.

Sanne vil snakke med manden med hytten, om det kan lade sig gøre og hvad de vil have for det.

  • Kommunikation- tonen på træningspladsen

Foreningen skal kunne rumme alle typer mennesker. Skal tale pænt med hinanden, intet dårligt sprog på træningspladsen. Efterlade sine problemer derhjemme. Respekter hinandens holdninger og personligheder og sig til hvis tonen bliver for grov. Bryde de grupper op, som folk står i ved at træne sammen med andre end dem man normalt gør så man lærer at snakke med andre medlemmer.

Andet)

Dele banen op i tre dele under indøvningen.

General forsamling: Mandag d. 24 oktober 19:30.

Punkter: Arbejdsdag hvad skal der laves og hvornår.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2