Referat fra bestyrelsesmøde d. 18 august 2015

Posted by on / 0 Comments

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18 august 2015

pkt. 1: Ændring i vedtægter. Skovgården er fødte medlemmer. Skal dette slettes?

 • Skal besluttes på en generelforsamling. Men der er enighed i bestyrelsen om at dette skal ændres.

Pkt. 2: Forhøjelse af kontingent fra 700 til 750?

 • Vi har de sidste år ligget lige omkring 0 eller med lille underskud. Der skal indkøbes ny boom som er en ekstraudgift.
  Vi vil derfor gerne på generelforsamlingen stille forslag om at kontigent forhøjes.
 • Vi skal undersøge om vi kan få nyt A og ny boom.
 • Karina ringer til 59183774 – kateogknud@mail.tele.dk
 • Hans Peter Dinesen: 75421979 – hpd@get2net.dk bor i RIBE

Pkt. 3: regnskab tilbage til 2002. Hvor meget skal gemmes?

 • Vi gemmer de sidste 5 år samt indeværende år. Vedtaget.

Pkt. 4: Oprettelse af VH i CVR.

 • Ved at have CVR nr kan man få lov til at købe og eje i VH navn og ikke privat navn. Dette lyder som en god ide, da vi derved bedre kan varetage foreningens interesser uanset hvem der sidder i bestyrelsen.
  Hvordan gør man det? og hvem gør det?
  Daniel meldte sig ”næsten” frivilligt.

Pkt 5: Generelforsamling:

 • Pkt 1 og 2 skal på som forslag fra bestyrelsen.
 • På valg er formand, kasser, suppleant og revisor
 • Hvornår? d.26 oktober
 • Der skal indkaldes mindst 4 uger før
 • Sanne skriver bestyrelsens beretning

 

Pkt. 6: Træning generelt og info fra træningen.

 • Sanne får mange henvendelser og bruger en del tid på telefonsamtaler med folk der efterfølgende aldrig kommer. Virker meget som en at de bare vil have af vide hvordan de skal selvtræne deres hund.
  Vi vil gerne have ind på hjemmesiden at der ikke er decideret hvalpehold.
 • Hjemmesiden skal opdateres med beskrivelse af Rally Lydighed og spor
 • Tekst om trænere skal opdateres
 • Vi vil gerne have mere end agility, så der er træning i lydighed også.

Måske opdeling i hold og selvtræning og spor og indkald.

 • Vi vil gerne linke til andre hjemmesider der har hundesider
 • Skal medlemmer selv bygge baner?
 • Hvordan skal man stå når man løber agility? Hvor er det mest hensigtsmæssigt
 • En gang imellem skal de selv sætte nr på efter at banen er bygget.
 • Bjarne kan evt. lave lidt lydighed

Pkt. 7: evt.

 • Når Sanne har sin hund med gør den når den står bundet. Når hun har den med sig, så kan de andres hunde ikke koncentrere sig. Hundene skal have lov til at gø ind i mellem.

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2