Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/04-2009

Posted by on / 0 Comments

Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28/04-2009 hos Karina

Sommerafslutning
Vi talte lidt om hvad der skal ske på sidste træningsdag inden vi går på sommerferie. Traditionen tro vil vi lave lidt sjov. Der vil være agility og meget anden. Vi starter allerede kl. 17:30 denne dag. Der vil være pizza og lidt at drikke. Tilmelding nødvendig. Karina sender mail ud til medlemmerne.

Budget – indkøb af hegnspæle og hegn samt maling til bænkene.
Vi talte lidt om det overhovedet var nødvendigt at sætte hegn op langs træerne. Det skal tages op med jes og Skovgården. Hvis det ikke er noget vi er blevet bedt om, er det bestyrelsens holdning at det ikke er nødvendigt at bruge penge på det. Vi tror det kan gøre hundeejerne lidt ”sløve” så de ikke er opmærksomme nok på deres hunde, når de er løse. I første omgang vil der derfor ikke komme et hegn op. Men bænkene skal ordnes.

Årlig generelforsamling punkter og dato
Vi besluttede at vi i år, ikke vil holde vores årlige generalforsamling på Værløse bibliotek som vi plejer. I stedet vil vi holde det på pladsen. I tilfælde af dårligt vejr, bliver det flyttet hjem til Karina. Vi holder det på en træningsaften. Det vil sige en torsdag aften. Det bliver d. 1/10-2009.

Teoriaftner f.eks. dyrelæge, hundesvøm, redningshunde og ????
Der var stor stemning for at vi holdt nogle teoriaftner. Vi vil bede Jens om at arrangere en dag i Hedehusene, hvor vi kan se hvordan redningshundene arbejder. Det skal gerne være i Juni. Sanne vil afprøve en ny hundesvømning i Frederikssund. Hvis den er god vil vi lave en udflugt dertil med klubben. Ellers er der noget i Tåstrup, som blev anbefalet.

Hvordan følger vi vores egne vedtægter med at fremme Soft-agility? Vi tager sjældent ud og skal finde en måde et holdes vores vedtægter.
I vores vedtægter står der at vi skal udbredde kendskabet til Soft-Agility. da der ikke er tilslutning nok til at vi kan tage ud og lave opvisning, skal vi finde en anden måde at udbrede kendskabet på. hvordan går vi det? Måske ved en bedre hjemmeside? Eller lave lidt reklame og lægge nogle brochure hos f. eks dyrlæger? Dette kan dog give flere medlemmer. Vi kan også lave nogle arrangementer hvor vi fremviser Soft-Agility – mod betaling – på pladsen til interesserede hundefører og deres hunde. Det tages op på generalforsamlingen.

Indkomne forslag fra Sanne: Jeg kunne godt tænke mig at låne nogle forhindringer af VH i juli måned. På den måde vil jeg kunne træne Tanja med posen og tunnelen, som hun er bange for. Det blev aftalt at Sanne godt måttelåne nogle forhindringer i sommerferien.

Evt
Vi talte lidt om selve træningen. det er vores indtryk at vi skal arbejde mere med agility, da det er det folk helst vil. Desuden skal vi være bedre til opvarmning af hund inden den skal ind og løbe agility. Vi skal også bruge mere tid på at lærer at se tænder, poter, øre på hunden. Der skal bruges lidt mere tid på fælles lydighedstræning. Der er også ønske om flere gåture med hundene.

 

Vi havde et hyggeligt møde. Jens havde glemt vi skulle have møde og det blev besluttet at han skal give ”kvajeslik”.

Karina

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2