Referat Generalforsamling 2016

Posted by on / 0 Comments

Generalforsamling mandag d. 24. okt. 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Daniel (enstemmigt)
2. Valg af referent
Nadia (enstemmigt)
3. Godkendelse af generalforsamlings gyldighed
Ja, ifølge vedtægterne


4. Godkendelse af dagsorden
OK
5. Bestyrelsens beretning
Sanne: tak for de dejlige timer gennem årene. Vælger at stoppe da hun ikke kan overskue at træne andre og sine egne hunde. Prioriterer sine egne hunde højest. Held og lykke til alle jer i hundeskolen og husk at jeres hunde ikke er tankelæser.
Karina: haft en del sociale arrangementer i løbet af året såsom fastelavn med boller, julearrangement, sommerafslutning med pizza (pga. regn). Sanne er stoppet så der er kun en træner. Dette skal der gøres noget ved. Uheld med forhindringer og har ingen bomme nu og en pose der er revnet, samt et A-bræt som er høj og mør. En ny bom er bestilt men der vides ikke hvornår den kommer. Et nyt sted er fundet på Sjælland der kan lave forhindringer i metal til samme pris som dem i Jylland. Der skal kigges på en ny pose som der muligvis skal sættes stropper på. Der vil ventes til sommer før indstilling til indkøb af et nye rally skilte, pose og A (i denne rækkefølge. Ikke alt vil blive købt ind i næste sæson). Nu hvor der kun er en træner vil fokussen ligge på hvad træneren er stærk i som agility og rally lydighed, med nye opdaterede kort (kræver penge pga. lamination). Takker Max for at lave traktoren så græsset kunne slås.
6. Godkendelse af beretning
Godkendt
7. Regnskab
Andre kontingent: kassere lavede en lille fejl ved indbetaling af kontingent, så der blev opkrævet for lidt for 3 medlemmer. Der er et lille overskud til at købe ting for, inklusiv en pæn sum i banken (10.000 DKK).
8. Godkendelse af regnskab
Godkendt af generalforsamlingen men bestyrelsen er pålagt at få underskrifter.
9. Indkomne forslag:
a. Træningsaften til sommer og træningstidspunkt søndag
Forslag: (2 gange om ugen)
aftentræning: mandag, tirsdag, torsdag
søndag: 11, 14, 10
Vedtaget: træder i kraft fra 1. November 2016
Aftentræning: mandag og torsdag (18:(30)/(00)-20:00)
Søndag: 14:00 (vedtaget ved afstemning)
10. Valg.
a. Kasser
valgt: Daniel er valgt med applaus
b. bestyrelsesmedlem
Jette er valgt med applaus
c. bestyrelsessuppleant
Maja er valgt med applaus
d. revisor
Nadia er valgt med applaus
11. Eventuelt
Hvis nogen kender en træner kontakt bestyrelsesformanden. Mulighed for mere spor arbejde (flere typer af spor)

Comments are closed here.

Værløse Hundeskole vil gerne vide hvordan du oplever den digitale oplevelse af VH.

Vi vil derfor blive meget glade for hvis du vil udfylde dette spørgeskema omkring hjemmesiden efter dit besøg.
https://goo.gl/forms/TgDK0juwjkEMeAtv2