Kørekort til hund-træning

Et tilbud til alle hunde over 6 mdr.

Målsætning: Ved hjælp af moderne trænings metoder og relevante aktiviteter at få en glad og dygtig hund, som er velfungerende i forhold til omgivelserne og i familiens dagligdag. Kørekortet kan erhverves på efter hinanden følgende niveauer: bronze, sølv og guld. I kørekortet indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:
•Miljøtræning – forskellige ekskursioner til bl.a. by, skov og evt. virksomheder.
•Dagligdags forstyrrelser – hunden lærer at forholde sig roligt i forskellige dagligdags situationer, hvor den uden tilvænning ville være blevet forskrækket.
•Socialt samvær – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
•Indkald og håndteringsøvelser – ejeren får ideer til daglig træning som flokfører.
•Gå i line – hunden lærer at følge sin ejer i løs line, også når den møder hunde og mennesker.
•Søgeudvikling – hundens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde.
•Øvelser i samarbejde – her gives forslag til en masse sjove “hunde-tricks,” som giver hunden sund aktivering i dagligdagen. Et sjovt alternativ til almindelige lydighedsøvelser.
•Teoriundervisning – der sikrer nødvendigt kendskab til egen hund, hundeloven m.v.
BEMÆRK
Du kan finde træningspladser på kredsenes egne hjemmesider under til DKK´s kredse.

Det er også via DKK du kan tilmelde dig dette, vi fortæller kun om det, da vi ser det som en god ide, med gode øvelser.

Se mere hos Dansk Kennel Klub og tilmeld dig der hvis det har interesse.

Bronze-niveauSølv-niveauGuld-niveau

 1. SAMLE OP EFTER HUNDEN OG KONTROL AF ID
  Hver fører medbringer en eller anden form for “Hm-Hm-pose” (og skal selvfølgelig benytte den om nødvendigt). Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hunderegister. Hunden skal forholde sig roligt mens ID kontrolleres af bedømmer. Hunden skal forholde sig roligt mens ID kontrolleres af bedømmer.
  2. HALSBÅND OG LINE
  Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt på hunden.
  Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun anvendes halsbånd (uden pigge) eller fast sele.
  3. FØLGER I LØS LINE
  Hunden følger fører i slap line. Fører må ikke rykke i linen. Fører skal vise, at hunden kan følge fører på både højre og venstre side. Der lægges vægt på at fører forstår at motivere hunden, og at der er god kontakt mellem hund og fører. (Bemærk at der ikke er tale om “konkurrence-lydighed”).
  4. VENTER VED F.EKS. DØR/HAVELÅGE
  Hunden – der er i line – skal vente, mens dør/havelåge bliver åbnet. Det sikres, at der er fri bane, fører og hund går igennem. Hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket.
  5. OMGANG BLANDT MENNESKER OG HUNDE
  Hunden følger fører i slap line rundt blandt en gruppe af mennesker. Fører standser op i gruppen og samtaler med en person i ca. 1 minut. Imens skal hunden forholde sig roligt i sid, stå eller dæk (stillingen er valgfri og må skiftes, men hunden skal forblive rolig ved førers side). Hunden må vise interesse, men skal være til at kontrollere.
  6. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
  Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden. Føreren går ca. 3 meter fra hunden, der skal forholde sig i ro i 1 minut (et enkelt stillingskift kan accepteres). Herefter går føreren retur til hunden.
  7. DAGLIG SOIGNERING
  Hunden skal roligt acceptere, at fører børster og berører den, over hele kroppen, i forbindelse med den daglige soignering (2-3 minutters soignering).
  8. UNDERSØGES AF EN FREMMED
  Hunden skal roligt acceptere at en venlig fremmed foretager en lettere undersøgelse af hundens pels, mund, øjne, ører, poter o.s.v.
  9. INDKALD
  Linen tages af hunden og fører skal kunne kalde hunden til sig fra 5 – 10 meters afstand. Hunden skal blot komme direkte hen til fører – ikke nødvendigvis indtage nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper mens fører går væk.
  10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
  Fører stilles 6 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 3 skal besvares korrekt.

 1. LEGE MED HUNDEN
  Fører skal lege med sin hund på en rolig og kontrolleret måde. Hunden skal vise glæde herved og fører skal kunne stoppe hunden. Der kan evt. benyttes legegenstande som hunden er glad for. Legen må ikke bære præg af en apporteringsøvelse.
  2. SPADSERETUR PÅ FORTOV m.v.
  Hund skal følge fører i slap line – også når fører eksempelvis drejer til siden og vender om. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente til fører tillader, at de krydser vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere forstyrrelser fra f.eks. – cyklister, mennesker, andre hunde, kondiløbere, kørestole, barnevogne, opslåede paraplyer o.s.v.
  3. INDKALD
  Linen tages af hunden. Fører går ca. 10 meter fra hunden og kalder den til sig. Hunden skal komme direkte hen til fører og der afsluttes med at hunden forholder sig roligt tæt ved fører. Når hunden er helt i ro sættes linen på igen. Hunden kan holdes af en hjælper, mens fører går væk.
  4. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
  Hunden kommanderes i dæk position. Linen lægges ved hunden. Føreren går ca. 5 meter fra hunden, der skal forblive på stedet i samme position i 2 minutter. Herefter går fører retur til hunden.
  5. IND OG UD AF BIL
  Hund og fører går med slap line hen til bilen. Hunden afventer roligt, at bildøren bliver åbnet. Først når tilladelse bliver givet, må hunden hoppe ind i bilen. Bildøren lukkes. Hunden skal forholde sig roligt indtil døren igen åbnes. Hunden skal ligeledes roligt afvente at få tilladelse til at forlade bilen igen. Vær opmærksom på, om hunden kan tåle at springe ind/ud af bilen, eller om hunden evt. skal løftes.
  6. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER
  Hund og fører går med slap line ind i en gruppe af mennesker med hunde der alle føres i line. Fører tager linen af sin hund, går/løber væk fra gruppen og kalder på hunden. Hunden skal straks komme ved kaldet. Ca. 15 meter borte fra gruppen stopper fører og hund. Linen påsættes igen mens hunden forholder sig roligt.
  7. HILSE KONTROLLERET PÅ MENNESKER
  En venlig fremmed person hilser først på fører og derefter på hunden. Hunden må ikke hoppe op ad den fremmede. Fører skal kunne bremse hund med stemmen, hvis den viser tegn på at ville hoppe op.
  8. IKKE TIGGE
  Fører tager mad frem og spiser, mens hund er tæt ved i slap line. Dette skal hunden acceptere. Hunden må ikke udvise anmassende tigge-adfærd eller stjæle af maden.
  9. UNDERSØGES AF EN FREMMED
  Hunden holdes af fører og skal forholde sig roligt, mens en venlig fremmed undersøger hundens mund, øjne, ører, poter o.s.v. grundigt. Hunden skal acceptere henholdsvis at sidde, stå og ligge, mens “undersøgelsen” finder sted.
  10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
  Fører stilles 8 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter. Min. 6 skal besvares korrekt.

 1. SPADSERETUR PÅ FORTOV mv. I VARIERET TEMPO
  Hunden følger fører i løs line – også når fører skifter retning og tempo. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente førers tilladelse, før hund og fører går over gaden til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere kraftige forstyrrelser fra f.eks. andre hunde, cyklister, børn og/eller voksne, kørestole, barnevogne, kondiløbere osv.
  2. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED
  Hunden holdes af en fremmed, mens føreren går ud af syne i en kort periode (ca. 1 min). Hunden skal forholde sig roligt imens.
  3. INDKALD UDEN LINE
  Fører går ca. 10 meter væk fra hunden og kalder hunden til sig (hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens føreren går væk). Der afsluttes med at hunden følger fører i rimelig nærhed (uden line) over en afstand på ca. 10 meter.
  4. KONTROLLERET FRIT FØLGE
  Hunden, der ikke er i line, men er under kontrol, skal følge sin fører i rimelig nærhed over en afstand på ca. 25 meter. Der skiftes retning minimum 2 gange undervejs ligesom de passerer en anden fører med en hund i line.
  5. FORBLIVE PÅ STEDET UDEN LINE
  Hunden dækkes af og fører går ca. 10 meter fra hund, der skal forholde sig i ro i 2 minutter. Undervejs væk fra hunden, går fører ud af syne et kort øjeblik.
 2. SENDE HUNDEN I “SENG”
  Fører medbringer hundens kurv, tæppe eller lignende, som placeres ca. 5 meter fra hund og fører. Fører sender så hunden frem til tæppet, hvor hunden glad skal lægge sig og forblive i ro. Fører går derefter retur til hunden.
  7. STOPPE HUNDEN
  Hunden bevæger sig frit omkring fører uden line. I en afstand af ca. 10 meter fra fører stoppes hunden i enten sit, stå eller dæk. Fører går derefter til hunden og roser den.
  8. EFTERLADE HUNDEN
  Hunden bindes af i en ca. 2 m. lang line, og fører går ud af syne i ca. 3 minutter. Hunden skal roligt afvente at fører kommer retur (hunden må ikke hyle, gø eller lignende).
  9. OMGÆNGELIGHED VED MAD
  Et tyggeben eller lignende (noget spiseligt, hunden gerne vil have) lægges indenfor hundens rækkevidde. Hunden afventer roligt og efter ca. 3-5 sekunder får den tilladelse til at tage det. Hunden skal ligeledes acceptere at benet på et tidspunkt roligt bliver taget fra den af fører. Fører skal kunne kontrollere hunden alene ved brug af kropssprog og stemme.
  10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
  Fører stilles 10 relevante spørgsmål om hundeejerens ansvar og pligter. Min. 8 skal besvares korrekt.

Vigtigti information - Corona virus

Som alle ved er Danmark lukket ned grundet Corona og der henstilles til at man ikke er mere end 100 samlet.
Værløse hundeskole er medlem af DGI, som har udstedt nogle retningslinjer. De anbefaler at man aflyser alle fritidsaktiviteter, både indendørs og udendørs.
Både Maja og Karina har jobs, hvor vi er i kontakt med mange mennesker, både syge og svagelige og vi ønsker derfor at minimere spredning af smitten.
Derfor; Al træning er aflyst indtil påske, dette er både agility og nosework. Vi vil følge situationen og sende ud på mail og facebook, når vi genoptager træningen.
I er velkomne til at låne en nøgle til containeren, hvis I vil selvtræne og derved er man er alene i containeren.
Man kan selv tage det ud, man ønsker at træne, og selv rydde op igen.
Jeg vil faktisk håbe at nogen vil tage imod det tilbud, så de får nogle gode aktiviteter med deres hunde.
Pas godt på hinanden, så vi undgår smittespredningen.
Vi ses forhåbentlig snart igen