General forsamling for VH d. 26-10-2015

Posted by on / 0 Comments

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent Bjarne og Nadia (er ikke indkaldt lovligt, forsinket indkaldt)
 2. Valg af stemmetæller: Nadia
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Har kun haft alm. træning i det her år. Skiftet fra tors-man har resulteret i hvor mange der er mødt op. Holder fast til mandags træning (14 betalende medlemmer). mistet kasserer Jens (død). Daniel overtog posten. Mulighed for at andre aktiviteter kan genindføres.  Kr. Himmelfarts dag er der hundeudstilling på Dyrebakken, som man kan deltage i. Klubben plejer at deltage i dette og vil også gøre det i år. Der var et sommerarrangement (til opstart) som var hyggelig måde at begynde det hele på. Fantastisk kartoffelsalat. Til Juleafslutning var der æbleskiver.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Indtægter er kontingenter (7750 DKK) skævt tal i forholdet til medlemmer men det skyldes hvornår medlemmer er blevet tilmeldt. Udgifter går til arrangementer og gaver, fast udgift til DGI (giver billigere kurser). Udgifter til hjemmesider, nyanskaffelser (benzin, planter etc.)/vedligeholdelse samt gebyr til banken (pga. foreningskonto). Der er et lille overskud.

Regnskabet er Godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Der skal købes nu balancebom og forhåbentligt nyt A. Fastlæggelse af kontingent: skal hæves, så der er nok penge på konto til nye ting. Ny pris: 750 DKK som er enstemmigt vedtaget(7 personer).

 1. Behandling af indkomne forslag:
 • Ændring af vedtæger – §7: Skovgården er fødte medlemmer. Dette har været gældende da VH i sin tid fik stillet Skovgårdens arealer til rådighed. Bestyrelsen anbefaler at afsnit vedr. Skovgården slettes.

VH har intet med Skovgården at gøre mere. enstemmig om at vedtægten skal fjernes, så Skovgården er ikke længere fødte medlemmer.

 • Ændring af § 5 Regnskab. Kvitteringsbeløb før formand skal underskrive skal stige fra 300dkk til 500dkk. Dette er da ting generelt er blevet dyrere og selv formanden er irriteret over det er 300 da det næsten er alt der skal underskrive.

Er for irriterende og når der tages højde for inflation er beløbet for lavt. enstemmig godtaget at det skal stige til 500 DKK.

 • Indkøb af skilt der tydeliggør at her træner VH. Skal enten sidde på lågen eller oppe i en højde over lågen.

Virker som en god ide og en mulighed for reklamering af hundeskolen. Enstemmigt vedtaget at der skal købes et skilt. Størrelse og pris må undersøges senere (Daniel).

 • Send besked til kommunen om der må sættes et skilt for enden af vejen. Der skal stå at VH træner længere oppe. Bliver dette godkendt, så skal dette også indkøbes.

God ide, mener de fremmødte, men det skal undersøges oppe hos kommunen. Enstemmigt vedtaget- Daniel vil undersøge det hos kommunen.

 1. Valg af de i §3 nævnte personer:

en formand, der vælges i ulige år for en toårig periode

Stiller op: Karina

Valgt: Karina (enstemmigt)

– en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode (Kasser er på valg, da den tidligere kassér af afgået)

Stiller op: Daniel

Valgt ind: Daniel (enstemmigt)

– en suppleant, der vælges for ét år

Stiller op: Bjarne, Flemming Hammer

Valgt: Bjarne (enstemmigt) Flemming (har lovet at slå græs og enstemmigt valgt til dette ;-p)

– en revisor, der vælges i ulige år for en toårig periode

Stiller op: Marianne Jull (Zephyr)

Valgt: Marianne (enstemmigt)

 1. Eventuelt

Søndags træning hvor Sanne arbejder hver 3. søndag. som Nadia nu overtager. Nadia møder op også når Sanne er der. Der vil være fokus på det som der er kendt som stilspring hos hestene (kan overføres til hvordan øvelserne/elementerne i Soft Agility udføres).

Feedback til instruktører, så træningen kan forbedres. Selv skal være et aktivt medlem og hjælpe til i klubben.

Træn hund så den ikke står stille i den kolde periode (selv træning, kunne være rally lydighed). Og kom til tiden, hvis mulig så træningen ikke forstyrres for meget.

Karina printer opdatering af øvelser fra begyndelser banen ud (rally lydighed).

Comments are closed here.

Vigtigti information - Corona virus

Som alle ved er Danmark lukket ned grundet Corona og der henstilles til at man ikke er mere end 100 samlet.
Værløse hundeskole er medlem af DGI, som har udstedt nogle retningslinjer. De anbefaler at man aflyser alle fritidsaktiviteter, både indendørs og udendørs.
Både Maja og Karina har jobs, hvor vi er i kontakt med mange mennesker, både syge og svagelige og vi ønsker derfor at minimere spredning af smitten.
Derfor; Al træning er aflyst indtil påske, dette er både agility og nosework. Vi vil følge situationen og sende ud på mail og facebook, når vi genoptager træningen.
I er velkomne til at låne en nøgle til containeren, hvis I vil selvtræne og derved er man er alene i containeren.
Man kan selv tage det ud, man ønsker at træne, og selv rydde op igen.
Jeg vil faktisk håbe at nogen vil tage imod det tilbud, så de får nogle gode aktiviteter med deres hunde.
Pas godt på hinanden, så vi undgår smittespredningen.
Vi ses forhåbentlig snart igen