Referat Generalforsamling 2019

Posted by on / 0 Comments

Dagsorden til generalforsamling Onsdag d. 5 februar 2020

Værløse Hundeskole

 

 1. Valg af dirigent og referent
  1. Dirigent, Nadia og referent Karina
 2. Valg af 1 stemmetæller
  1. Maja
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  1. Bestyrelsens beretning
   Svært at sige om vi kun skal fortælle om året der er gået (2019) eller om vi skal flere år tilbage. Normalt skal vi ifølge vedtægterne holde general forsamling i oktober måned. Vi havde som nogle ved ikke generalforsamling i 2018. Dette beklager jeg meget. Jeg skulle have indkaldt, men grundet sygdom (dødsfald) i familien havde jeg ikke det store overskud i 2018 til denne slags opgaver. Denne generalforsamling burde være afholdt i oktober 2019. Dermed kan jeg konstatere at vi ikke har overholdt vores vedtægter.
   Vi havde et møde hjemme hos Maja i oktober? Hvor vi talte om træningen og ønskede forslag til hvad vi kunne gøre bedre. Dette var et godt og konstruktivt møde, som vi trænere satte rigtig stor pris på.
   I år deltog vi i Ganløse by night. Her havde vi en rigtig god mulighed for at fortælle lidt om os selv og der var opstillet en agility bane som andre kunne prøve mod en lille betaling. Vi havde masser at lave hele eftermiddagen/aftenen og anser dette som en succes.
   Vi havde som altid æbleskiver og gløgg til juleafslutningen og som altid var der en god stemning.
   Der er kommet en del nye til i det sidste års tid. Dejligt at vi vokser. For at sikre at alle for mest ud af træningen er vi gået over til at nye kun kan komme den første træningsdag i måneden.
   Vi har været så heldige at Bente har tilbudt at undervise os i nosework i vinterhalvåret. Det har været utroligt spændende at være med til og vi er meget glade for at kunne lære dette.Vi har haft e arbejdsdag, hvor vi alle knoklede med at opsætte hegn. Der mangler stadig en del hegn før at området er rigtigt indhegnet.
   Vores traktor fik i stykker sidste sommer og havde et større eftersyn hos mekanikeren. Efterfølgende gik kilremmen dog i stykker – den blev for løs) Vi er så heldige at Bente´s mand kunne lave det, så vi hurtigt kunne slå græs igen. Bentes mand var også så flink at komme ud og slå græs for os flere gange, så min stakkels mand kunne få lidt ro til andre ting. Dejligt at vi sådan kan hjælpe hinanden
   Vi går meget op i sikkerheden af vores hunde og dette er noget vi skal have meget fokus på hver gang vi er til træning.
  2. Fremlæggelse OK. Godkendt med accept af at indkaldelse ikke har været rettidigt
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  1. Regnskab fremlagt, se vedhæftet
   Regnskabet godkendt
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  1. Fastholdelse af kontigent
  2. Indkøb af hegn
  3. Peter vil se på Balancen som er i stykker
  4. A-bræt skal laves
  5. Én ekstra tunnel
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring i vedtægterne:
   ordlyd i §2
   Regnskabsår i §5
   Ordlyd i §5
   Antal af prøvetimer i §7 samt beskrivelse af hvornår nye medlemmer kan komme
   Ordlyd i §8 grundet ændring i §5
   Tidspunkt for generalforsamling i §9
   Indvarsling for generalforsamling i §9

   1. Godkendes
  2. Opdatering af hjemmesiden
   1. Vedtages. Karen vil læse og det reviewes sammen med Karina og Nadia
  3. Nye forhindringer
   1. Skal passe på balancen
   2. Bordene skal fixes
 • Forhindringer skal skrues og justeres
 1. A-bræt så man kan gå til det fra begge sider (tværstopper på begge sider og gummibelægning)
 2. Der nedsættes et udvalg/bestyrelsen der ser på hvad der er råd til – Mange har rigtig gode idéer.
 1. Arbejdsdag
  1. Slut april, start maj
 2. Vedligeholdelse af græsarealer
  1. Peter udnævnt til direktør for græsarealer (Plænedirektør)
 3. Aktiviteter
  • herunder benyttelse af bane og træningsfaciliteterne.
 4. Valg af bestyrelse
  Idet der ikke har været indkaldt til generalforsamling i de sidste 2 år er alle poster på valg

  1. en formand, der vælges i ulige år for en toårig periode, dvs for 1 år
   1. Bente stiller op og Bente er valgt
  2. en kasserer, der vælges i lige år for en toårig periode, dvs 2 år
   1. Daniel er genvalgt
  3. et bestyrelsesmedlem, der vælges i lige år for en toårig periode, dvs 2 år
   1. Karina er valgt
  4. en suppleant, der vælges for ét år
   1. Nadia er i festudvalg/ Maja er Suppleant
  5. en revisor, der vælges i ulige år for en toårig periode, dvs 1 år
   1. Karina
  6. Eventuelt

Fastalavnsboller. Hunde kommer udklædte – mennesker må også klæde sig ud. Vi laver et opslag på facebook og i container  – festudvalg

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Maja; Sjovt at komme og træne

 

Ad pkt 6.f.

 • Opsætning og nedtagning af bane er 15 m før træningstiden starter. Alle skal hjælpe med både opsætning og nedtagning af banen.
 • Løse hunde er på eget ansvar. Generelt må der ikke være løse hunde når der er opsætning og nedtagning af banen. Løsehunde under selve træningen er kun når de ikke er til gene for andre hunde der træner på banen.
 • Benyttelse af pladsen, kan ske inden og efter træning, og efter aftale med formand/trænerne hvis man ønsker adgang på andre dage/tider.
 • Træningen i Værløse Hundeskole er ikke med det formål at man skal kunne gå til konkurrencer, men er et tilbud med ideer til selvtræning af sin(e) hund(e). Dvs trænerne opstiller baneforslag og hjælper alle i gang med at træne, hvorefter hver hundefører er ansvarlig for sin egen hunds træning. Man kan få hjælp ved blot at kalde på en af trænerne. Der er altid 1-2 trænere på de aftalte træningstider.
 • Vi træner alle dage uanset vejret. Men vi kan i særlige tilfælde omlægge træningen til f.eks. en gåtur eller andet, hvis den normale træning ikke kan gennemføres pga vejret.
 • Vi melder vores aktiviteter ud via hundeskolens Facebookside.
 • HUSK ALTID AT SAMLE OP EFTER DIN HUND
 • Husk at det er forbudt at hundene tisser på forhindringerne/banen. Man kan betale sig fra dette med kage!!!
 • Husk altid gode godbidder til hunden, og husk de skal i hundens mund, ikke tabes på træningsbanen.
 • Husk altid at stoppe mens det er sjovt for hunden, så I glæder jer til næste gang.
 • Husk at Soft Agility er med fokus på sikkerheden for hunden, dvs ikke presse hunden, og nedsætte sværhed/tempo så der ikke sker fald fra forhindinger eller for skarpe vendinger der belaster hundens knogler og muskler. Huske derfor også at varme lidt op, inden der sættes tempo på træningen.
  1. Der var en generel snak om ovenstående og hvordan bane opsættes. Tidspunkt for at møde i forhold til opsætning og nedtagning af banen. Hvornår kan hunde løbe fri – Hunde kan kun løbe fri før opsætning af bane og igen efter at banen er pakket. Under træning er der ingen løse hunde. Hvis hund er løs skal der være kontrol over hunden og hunden må ikke være til gene for andre hunde. Når der er 1 af gangen på banen er alle andre hegn hvis en hund forsøger at stikke af og drille de andre. Vi skal alle være bedre til at holde øje med egen og andres hund. Når man binder hund af, så skal de stå, så de ikke kan nå hinanden.
   Vi træner uanset vejret.
   Tæver i løbetid må ikke træne i den officielle træningstid, men man er velkommen til at komme på et andet tidspunkt – nøgle kan lånes.

 

Comments are closed here.

Vigtigti information - Corona virus

Som alle ved er Danmark lukket ned grundet Corona og der henstilles til at man ikke er mere end 100 samlet.
Værløse hundeskole er medlem af DGI, som har udstedt nogle retningslinjer. De anbefaler at man aflyser alle fritidsaktiviteter, både indendørs og udendørs.
Både Maja og Karina har jobs, hvor vi er i kontakt med mange mennesker, både syge og svagelige og vi ønsker derfor at minimere spredning af smitten.
Derfor; Al træning er aflyst indtil påske, dette er både agility og nosework. Vi vil følge situationen og sende ud på mail og facebook, når vi genoptager træningen.
I er velkomne til at låne en nøgle til containeren, hvis I vil selvtræne og derved er man er alene i containeren.
Man kan selv tage det ud, man ønsker at træne, og selv rydde op igen.
Jeg vil faktisk håbe at nogen vil tage imod det tilbud, så de får nogle gode aktiviteter med deres hunde.
Pas godt på hinanden, så vi undgår smittespredningen.
Vi ses forhåbentlig snart igen